Židovský hřbitov v Sobědruhách na Teplicku

20.09.2017 10:57

Autor: Michal Blahuš

 

Dne 12.9.2017 proběhla komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Sobědruhách na Teplicku,
založeného v r. 1669. Nachází se mezi obcemi v příkrém svahu lemovaném hlavní silnicí. Je to velmi
významná kulturní památka Ústeckého kraje. Od 2. světové války, kdy se zde přestalo pohřbívat a
byla zbořena obřadní síň, bylo místo postupně devastováno, některé náhrobní kameny byl zcizeny
nebo rozprodány. Nejstarší pochází už ze 17. století. V roce 2002 byl hřbitov za mezinárodní
spolupráce upraven do zdejší podoby. Přitom je už od 3.5.1958 památkově chráněn.

Díky komentářům se návštěvníci mohli dozvědět mnohem víc, než strohou historii místa.
Představitelé Židovské obce Teplice popisovali tradici pohřbívání a nastínili účastníkům filozofii svého
národa. Pro mnohé byli tyto informace překvapující. Například tzv. Davidova hvězda byla židovskému
národu vlastně vnucena, stejně jako plnovous a mnohé další. Jejich hlavním znakem je
sedmiramenný svícen, což dnes málokdo ví. Židé se přizpůsobovali svému okolí a době, v které žili. Z
vnucených pravidel, dokázali i tak udělat svou přednost. 

Židovské hřbitovy jsou povětšinou na špatně
přístupných místech. Byly přidělovány s nevolí, ale zároveň nutností pro rozdělení křesťanských a
židovských nebožtíků. Pro lepší pochopení židovského náboženství a filozofie je mimo jiné například
Talmud. Je to sbírka zákonů a náboženských tradic. Kolektivní dílo, jehož vytvoření trvalo několik set
let. Počet známých autorů se pohybuje kolem 3500. Talmud-učit, tedy učení, je soupis rabínských
diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné. Rabín -
Titul duchovního vůdce židovské komunity. Původně byla tato funkce vykonávána vedle běžného
zaměstnání. Fungoval jako soudce a často i jako kazatel a vedoucí školy tóry a talmudu. Úřad rabína
se utvořil v Evropě ve středověku a zůstal zachován dodnes v modifikované podobě, je srovnatelný s
pozicí duchovních v křesťanských církvích.
CITÁT:
„Jako vody neudrží se na výšinách a hromadí se v nížinách, tak ctnost neudrží se v lidech, kteří se
povyšují, nýbrž udržuje se v lidech pokorných.“
Učíme se z historie, proto bychom měli chtít chápat i jiné filozofie a zkusit s nimi pracovat. Máme
multikulturní Evropu, která si je čím dále cizejší. Jde o strach z migrace a ze všeho jiného, ale
judaismus je tu s námi od nepaměti stejně, jako křesťanství a islám. Je na čase chtít poznat, vědět a
neužívat prázdné fráze bez významu, které jsme někde zaslechli.