„Zelená opona“ na Šumavě

28.02.2014 15:01
Zatímco nechvalně proslulé „železné oponě“se zdá být snad definitivně odzvoněno, vyrůstá nám na Šumavě „opona zelená“. Označuje se tak snaha Národního parku Šumava, zamezit vstupu návštěvníků Šumavy do míst, která jsou povětšinou těmi nejcennějšími poklady zdejší přírody. Je jednoduché tyto snahy odsoudit a přirovnat k aktivitám, kterými smutně proslula druhá polovina 20. století. Je tomu ale skutečně tak?
 
Krásy Šumavy stále lákají
 
Existuje samozřejmě spousta milovníků Šumavy, kteří by rádi dopodrobna poznali svůj milovaný kraj, pátrali po stopách minulosti a těšili se nádherným panoramatům v těch nejkrásnějších partiích národního parku. Kdo by nechtěl navštívit Juránkovu chatu nad Černým jezerem, Roklanské jezírko, toulat se po březích Křemelné, nebo zavítat na Ranklov, kde dlouhá léta žil proslulý šumavský silák Sepp Rankl. Možné to je bohužel jen v rámci vycházek se strážci Národního parku Šumava, které však ani zdaleka neuspokojí všechny zájemce. Přesto se člověk nemůže snahám, omezujícím pohyb návštěvníků v těch nejvzácnějších lokalitách, divit.
 
Buďte šetrní k přírodě Šumavy!

 

Při toulkách Šumavou se člověk už mnohokrát setkal s tím, že disciplinovanost mnohým návštěvníkům Šumavy chybí. Hlasité pokřikování, porušování zákazů a omezení, odhazování odpadků jsou bohužel běžným jevem. Stále častěji se tu však setkáváme třeba s pohybem automobilů u Černého jezera, sjíždění jezerních stěn šumavských jezer neukázněnými lyžaři, pohybem osob mimo vyznačené trasy, divokými honičkami jezdců na motocyklech…
 

Dokud se toto chování nezmění, nezmění se pochopitelně ani postoj šumavských ochránců přírody a všem slušně se chovajícím výletníkům zůstanou ty nejkrásnější partie Šumavy uzavřeny na hodně dlouho dobu. Možná i navždy! Bohužel jiné cesty zřejmě není! Spoléhat na zdravý lidský rozum, se v dnešních časech už asi nedá.

Autor: Pavel Kolátor